Spur 1 Gartenbahn – Siku Control

Henschel HS-3-180 - Spur 1 Maßstab 1:32

Henschel HS-3-180 – Spur 1 Maßstab 1:32

Spur 1 Gartenbahn - Siku Control - Gauge 1

Spur 1 Gartenbahn – Siku Control – Gauge 1